Hrvatsko akustičko društvo

 

Osnivačka skupština Hrvatskog akustičkog društva (HAD) održana je 28. travnja 1998., za prvog predsjednika je izabran prof.dr. Bojan Ivančević. Društvo je upisano u Registar udruga 21. listopada 1998. Prva skupština društva kao samostalne udruge je održana 25. veljače 1999. Između ostalog, članovima Upravnog odbora odobreno je pokretanje postupka učlanjivanja u Europsku akustičku udrugu (EAA), a i dogovorena je visina članarine u HAD (120 kn za diplomirane članove, a 60 kn za studente).

 U ožujku 1999. za vrijeme kongresa EAA-ASA-DAGA u Berlinu pokrenut je postupak primitka u EAA te je 22. ožujka HAD postao pridruženi član EAA. 

 U lipnju 2005. HAD organizira 1. kongres Hrvatskog Akustičkog Društva, u sklopu 2. kongresa Alps-Adria Acoustics Association. Iste godine HAD postaje punopravnim članom EAA.

 U prosincu 2006. HAD postaje također i članom međunarodne akustičke organizacije ICA (International Commission for Acoustics).

U travnju 2007. na godišnjoj skupštini HAD odlučeno je da se godišnja članarina povisi (200 kn za diplomirane članove, 120 kn za studente) budući da će ona od 2008. uključivati i individualni online pristup znanstvenom časopisu kojeg izdaje EAA "Acta Acustica united with Acustica".